คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

แจ้งการเข้าระบบเพื่อเลือกชุมนุม สำหรับนักเรียน ม.ปลาย 
user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน